За активно старење
ка друштву за све генерације

Геронтолошко друштво Србије

Геронтолошко друштво Србије (1973), основано на иницијативу лекара, филозофа, социолога и социјалних радника, већ дуже од четири деценије као научно-стручна и социјално-хуманитарна организација врши своју мисију промоције и протекције активног и позитивног старења.
Ову мисију остварује преко свог часописа Геронтологија, организацијом сваке четврте године геронтолошког конгреса, реализацијом пројеката из области геронтологије и сродних дисциплина и предавањима својих чланова, стручњака за геронтолошке проблеме на јавним трибинама.
Као члан Хуманаса, ово друштво је у мрежи једне респектабилне групе хуманитарних организација. У својим органима и радним телима обједињује рад професионалаца различитог, али компатибилног профила - лекара геријатара и психијатара, психолога и социолога, социјалних радника.
Сарадњу остварује са установама социјалне и здравствене заштите.

ДОБИТНИК НАГРАДЕ “ПЕТАР МАНОЈЛОВИЋ” ЗА 2018. ГОДИНУ ЈЕ БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ

На Скупштини Геронтолошког друштва Србије од 29.03.2018.године донета је одлука да се Награда „Петар Манојловић“, за 2018. годину додели БРАНКИЦИ ЈАНКОВИЋ, повереници за заштиту равноправности, за укупан допринос геронтолошкој мисли и пракси, као и за посебно ангажовање у раду  ГДС. Новчани износ награде утврдиће УО ГДС, у ...

Прочитај више

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА “ЈАВНОСТ, СТАРИЈИ ЉУДИ И МЕДИЈИ”

Зборник радова Јавност, старији људи и медији резултат је рада на пројекту који су заједно реализовали, у другој половини 2016. године, Факултет за културу и медије и Геронтолошко друштво Србије, а уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. За потребе овог пројекта проф. др Љиљана Манић и проф. др Наташа ...

Прочитај више
Back to top