За активно старење
ка друштву за све генерације

Геронтолошко друштво Србије

Геронтолошко друштво Србије (1973), основано на иницијативу лекара, филозофа, социолога и социјалних радника, већ дуже од четири деценије као научно-стручна и социјално-хуманитарна организација врши своју мисију промоције и протекције активног и позитивног старења.
Ову мисију остварује преко свог часописа Геронтологија, организацијом сваке четврте године геронтолошког конгреса, реализацијом пројеката из области геронтологије и сродних дисциплина и предавањима својих чланова, стручњака за геронтолошке проблеме на јавним трибинама.
Као члан Хуманаса, ово друштво је у мрежи једне респектабилне групе хуманитарних организација. У својим органима и радним телима обједињује рад професионалаца различитог, али компатибилног профила - лекара геријатара и психијатара, психолога и социолога, социјалних радника.
Сарадњу остварује са установама социјалне и здравствене заштите.

Dešavanja 1 Otvaranje Kongresa 2014 za sajt

Девети међународни конгрес

Девети међународни геронтолошки конгрес, који је од 16. до 18. маја 2014. године одржан у Врњачкој Бањи, у организацији Геронтолошког друштва Србије, остаће упамћен не само по изузетним стручним и научним радовима који су презентовани већ и по ванредним околностима у којима се одвијао. Киша која је данима падала изазвала је поплавни ...

Прочитај више
slika-desavanje

Post 1

Девети међународни геронтолошки конгрес, који је од 16. до 18. маја 2014. године одржан у Врњачкој Бањи, у организацији Геронтолошког друштва Србије, остаће упамћен не само по изузетним стручним и научним радовима који су презентовани већ и по ванредним околностима у којима се одвијао. Киша која је данима падала изазвала је поплавни ...

Прочитај више
slika-desavanje

Post 2

Девети међународни геронтолошки конгрес, који је од 16. до 18. маја 2014. године одржан у Врњачкој Бањи, у организацији Геронтолошког друштва Србије, остаће упамћен не само по изузетним стручним и научним радовима који су презентовани већ и по ванредним околностима у којима се одвијао. Киша која је данима падала изазвала је поплавни ...

Прочитај више
Back to top