За активно старење
ка друштву за све генерације

ДОБИТНИК НАГРАДЕ “ПЕТАР МАНОЈЛОВИЋ” ЗА 2018. ГОДИНУ ЈЕ БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ

Објављено:

На Скупштини Геронтолошког друштва Србије од 29.03.2018.године донета је одлука да се Награда „Петар Манојловић“, за 2018. годину додели

БРАНКИЦИ ЈАНКОВИЋ,

повереници за заштиту равноправности,

за укупан допринос геронтолошкој мисли и пракси, као и за посебно ангажовање у раду  ГДС.

Новчани износ награде утврдиће УО ГДС, у складу са својим могућностима. Награда ће бити свечано уручена на отварању X  Међународног геронтолошког конгреса, 18. маја 2018. у Сава центру у Београду.

 

Извештај Комисије  Геронтолошког друштва Србије за доделу награде “Петар Манојловић” за укупан допринос геронтолошке мисли и праксе

 

На конкурс за доделу  награде „Петар Манојловић“ приспела су два предлога:

  1. за Владанку Мискин из Савеза пензионера Србије, од Установе Геронтолошки центар Београд и
  2. за Бранкицу Јанковић, повереницу за заштиту равноправности, од Црвеног крста Србије.

 

Комисија у саставу: др Лидија Козарчанин, Шанија Сагдати, Мирјана Мајсторовић, проф. др Љиљана Манић и др Сузана Павловић разматрала је приспеле предлоге и одлучила:


Добитник награде “Петар Манојловић” за 2018. годину је

Бранкица Јанковић


Образложење:

 

Г-ђа Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправности је у својој дугогодишњој професионалној каријери радила на различитим пословима који су подразумевали унапређење положаја старијих особа, кроз развој услуга, сервиса, јавних политика и протокола заштите старијих.

Бранкица Јанковић је рођена 1973. године у Чачку. Дипломирала је на Правном факултету у Београду. Докторанткиња је на Факултету безбедности у Београду.

Експерткиња је у области социјалне заштите, заштите старијих лица, заштите права детета и јавне управе и безбедности. Објавила је више стручних радова у области радног и социјалног права, безбедности, социјалне заштите и старења становништва.

Поред тога што је дугогодишња чланица Геронтолошког друштва Србије, чланица је и Удружења стручних радника социјалне заштите, Управног одбора Фондације „Подржи живот“. Била је чланица Европске асоцијације директора резиденцијалних установа за старије особе ЕДЕ и Европске социјалне мреже (ЕСН).

Током професионалне каријере, седам година је била на челу Геронтолошког центра Београд. Као директор Геронтолошког центра Београд установила је стандарде у институционалном збрињавању старијих. Бранкица Јанковић била је члан тима за израду пројекта  «Трансформација Установе геронтолошки центра Београд, као и у развијању иновантних услуга ваниституционалне заштите старијих. Бранкица Јанковић допринела је развоју услуга помоћи у кући, дневних центара и клубова и не мање важаном развоју инфоцентра, који старијима из читаве Србије даје могућност да се информишу о најзначајнијим питањима која се њих тичу.

У периоду од 2012. до 2014. године била је државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Радила је на пројекту ИПА за све програме помоћи у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Била је шефица Преговарачке групе 19 (Социјална политика и запошљавање) у преговорима о придруживању ЕУ, председница Пододбора за истраживања, иновације, информатичко друштво и социјалну политику, у оквиру Одбора за спровођење споразума о стабилизацији и придруживању. Била је координаторка пројекта ДИЛС – унапређење социјалних и здравствених услуга на локалном нивоу – информатизација система (Светска банка), председница Управног одбора ИПА пројекта Социјална инклузија (УНИЦЕФ), шефица Владине међуресорне радне гупе за израду програма реформи запошљавања и социјалне политике (ЕСРП), чланица Политичког савета за примену Резолуције 1325 Жене, мир безбедност, Национална пројектна директорка на пројектима Борба против сексуалног и родно заснованог насиља и Интегрисани одговор на насиље над женама. Била је на челу три Савета Владе Србије: за питања старости и старења, за особе са инвалидитетом и за права детета.

Током радне каријере учествовала је у изради стратешких и законских докумената, као што су: Стратегија развоја социјалне заштите, Национална статегија о старењу, Стратегија за побољшање положаја особа са инвалидитетом, Стратегија развоја спорта, Закон о платама у јавним службама, Закон о социјалној заштити, Закон о раду, Закон о социјалном предузетништву, Закон о употреби знаковног језика, Закон о бесплатној правној помоћи, Закон о ограничењу одређених права грађана и бројних других подзаконских аката.

Бранкица Јанковић заменица је главног и одговорног уредника часописа Социјална политика, председница уређивачког одбора часописа Актуелности, а чланица је и редакције часописа Социјална мисао.

Рад на месту Поверенице за заштиту равноправности донео је нову област, а то је заштита осетљивих група од дискриминације укључујући и старије особе. Заштита старијих од дискриминације није била само протоколарна, и само у оквиру законских одредби већ и практична, јер је госпођа Јанковић радила на едукацији самих старијих жена и мушкараца, као и старијих волонтера Црвеног крста Србије. Отпочела је са израдом индикатора дискриминације над старијима, а покренула је и медијске кампање о равноправности.

И на крају, не мање значајан је и њен допринос научно истраживачком раду који је био усмерен на прикупљање података и израду препорука за доносиоце одлука у циљу измена и унапређења политика и пракси. Део истраживачког рада односио се на насиље над старијима, али и на посебне околности у којима старији живе на селу или у граду, наравно и истраживања која се тичу људских права страијих.

Бранкица Јанковић је својим радом утицала на развој геронтолошке мисли и праксе, али и на промовисање рада, развоја и одрживости Геронтолошког друштва Србије и то у врло тешким тренуцима за Друштво. Својим несебичним и волонтерским ангажовањем помогла је активностима и у одржавању неколико последњих Геронтолошких конгреса.

Добитница је републичке награде за допринос развоју система социјалне заштите коју додељује Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, као и Златног точка за допринос заштити људских права ромске националне мањине коју додељује Национални Савет Рома.

 

 

Предлог да награда „Петар Манојловић“ буде додељена Бранкици Јанковић, поред предлагача подржали су и:

 

  • Волонтерски сервис Звездаре – Радмила Пеција Урошевић
  • Центар за подршку и инклузију HELP NET
  • Универзитет за треће доба такође је сагласан – Милена Јовановић Дељанин
  • Amity – Нада Сатарић
  • Сања Милорадовић – пријатељица мреже Хуманас
  • Мрежа “Хуманас”

 

Новчани износ награде утврдиће УО ГДС, у складу са својим могућностима, до 10. Међународног геронтолошког конгреса, 18. маја 2018, где ће награда бити свечано уручена.

 

Комисија за доделу награде „Петар Манојловић“

Геронтолошког друштва Србије

 

 

Београд, 28.2.2018.

 

Back to top