За активно старење
ка друштву за све генерације

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ГДС 2017.

Објављено:

На Скупштини Геронтолошког друштва Србије (ГДС), одржаној 21. фебруара 2017, изабранo је новo руководство Друштва. Чланови Управног одбора за период 2017-2021. године су: др Драгана Динић, социолог са Института за политичке студије, мастер Наташа Тодоровић, психолог из Црвеног крста Србије, проф. др Љиљана Манић, са Факултета за културу и медије «Џон Незбит» Универзитета, др Лидија Козарчанин, психолог, пензионер и др Драгана Трифуновић Балановић, директор Дома здравља на Звездари.

Чланови Надзорног одбора су: мастер др Милутин Врачевић, лекар из Црвеног крста Србије, проф. др Сузана Павловић, социолог са Високе здравствено-санитарне школе струковних студија и мр Радмила Пеција Урошевић, социолог из Градске општина Звездара.

На конститутивној седници чланови Управног одбора ГДС изабрали су, између себе, руководство ГДС:

Председник ГДС др Драгана Динић

Потпредседник ГДС мастер Наташа Тодоровић

Секретар ГДС проф. др Љиљана Манић

Back to top