За активно старење
ка друштву за све генерације

Пројекат “УТИЦАЈ МЕДИЈСКОГ ИЗВЕШТАЊА…

Објављено:

Геронтолошко друштво Србије у сарадњи са Факултетом за културу и медије, реализовало је од децембра 2015. до маја 2016. године, пројекат под називом „УТИЦАЈ МЕДИЈСКОГ ИЗВЕШТАЊА НА ПЕРЦЕПЦИЈУ СТАРИХ И СТАРОСТИ У СРБИЈИ“. У оквиру пројекта организовано је истраживање са циљем да утврди начин на који се старији људи приказују у медијима и меру у којој та слика утиче на перцепцију старих и старости код шире јавности и самих припадника старије генерације. Први део истраживања бавио се анализом медијских објава у дневним новинама (Политика, Блиц, Новости, Курир и Данас) и потврдио тезу о старима као медијски невидљивој генерацији. Ниме, број текстова који се на било који начин бави проблемима старијих занемарљив је у односу на њихово учешће у укупној популацији. С друге стране начин на који су медијски садржаји креирани не доприноси међугенерацијској повезаности и солидарности већ често укључује негативне представе и стеротипе. У покушају да повећају сензибилитет шире јавности за теме које се тичу живота старијих, током пројекта иницирана су гостовања на радију и телевизији, објављен низ текстова у новинама и часописима, а детаљнији резултати истраживања биће објављени у публикацији „Стари, јавност и медији“.

1 3

Back to top