За активно старење
ка друштву за све генерације

Организација

Органи ГДС-а

Управни одбор ГДС-а 2014:

 • др Милош Немањић, социолог, Председник ГДС-а
 • др Лидија Козарчанин, психолог, Потпредседница ГДС-а
 • Шанија Сагдати, социолог, Секретар ГДС-а
 • др Драгана Динић, социолог, члан УО
 • Наташа Тодоровић (1968), психолог, члан УО

Надзорни одбор ГДС-а 2014:

 • др Милутин Врачевић, лекар и стручног сарадника Црвеног крста Србије – председник
 • др Сузана Павловић, социолог, члан
 • мр Радмила Пеција Урошевић, социолог, члан

Редакцијски одбор часописа Геронтологија и свих других издања ГДС-а:

 • проф. др Слободанка Гашић Павишић, главна и одговорна уредница
 • проф. др Ружица Росандић
 • проф. др Драгослав П. Милошевић
 • проф. др Небојша Деспотовић
 • проф. др Мирко Петровић
 • др Соња Подгорелец
 • Јелена Стојилковић Гњатовић
 • др Марија Тасић
 • Мима Мајсторовић, секретар редакције
 • Дејан Немањић, технички секретар
Back to top