За активно старење
ка друштву за све генерације

Организација

На Скупштини Геронтолошког друштва Србије, одржаној 21. фебруара 2017. изабрани су нови

 Органи ГДС

 
     
Председник ГДС проф. др Драгана Динић Потпредседник ГДС мастер Наташа Тодоровић Секретар ГДС проф. др Љиљана Манић
 

Управни одбор ГДС 2017 - 2021:

 • Проф. др Драгана Динић, социолог, Висока школа социјалног рада, председница ГДС
 • Мастер Наташа Тодоровић, психолог, потпредседница ГДС
 • Проф. др Љиљана Манић, Висока школа социјалног рада, секретар ГДС
 • Др Лидија Козарчанин, психолог у пензији, члан УО ГДС од 2017-2018.
 • Зорица Марковић, дипл. економиста, члан од 2018. (након оставке Л. Козарчанин)
 • Др Драгана Трифуновић Балановић, директор Дома здравља на Звездари, члан УО ГДС

Надзорни одбор ГДС 2017 - 2021:

 • Мастер Др Милутин Врачевић, лекар, Црвени крст Србије – председник НО
 • Др Сузана Павловић, социолог, Висока здравствено-санитарна школа струковних студија, члан НО
 • Мр Радмила Пеција Урошевић, социолог, Градска општина Звездара члан НО

Редакцијски одбор часописа Геронтологија и свих других издања ГДС:

 • Проф. др Слободанка Гашић Павишић, главна и одговорна уредница
 • Проф. др Ружица Росандић
 • Проф. др Драгослав П. Милошевић
 • Dr Sabine Bährer-Kohler (Сабине Берер-Колер) Basel, Switzerland
 • Проф. др Небојша Деспотовић
 • Проф. др Мирко Петровић
 • Др Соња Подгорелец
 • Др Јелена Стојилковић Гњатовић
 • Др Владан Чокић
 • Prof. Emeritus dr Robert Klike PSPC Consultants, Brisel, Belgija
 • Мирјана Мајсторовић, секретар редакције
Back to top