30. Festival zdravlja, Beograd

Panel pod nazivom „Demencija – izazov za pojedinca, porodicu i društvo” održao se na 30. Festivalu zdravlja 8. juna 2024. godine u Domu Vojske u Beogradu. Panel je vodila i u njemu učestvovala Nataša Todorović predsednica Gerontološkog društva Srbije, mr Nadežda Satarić, iz Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest i dugogodišnja članica Gerontološkog društva Srbije i dr Aleksandra Pavlović, neurolog.

Zaključci panela bili su:

  • Demancija predstavlja jedan od najvećih socijalnih, zdravstvenih i ekonomskih kriza 21. veka
  • Starije osobe sa demencijom i njihove porodice su generalno “nevidljive“ u javnozdravstvenom planiranju
  • Potrebno je povećati informisanost o bolesti i njenom toku
  • Prilagođavanje sistema je od posebnog značaja
  • Potrebna je porška neformalnim negovateljima kroz edukacije, usluge predaha, psihosocijalne podrške, prilagođavanje tržišta rada
  • Potrebno je raditi na podizanju svesti javnosti o prevenciji.