Gerontološko društvo Srbije na 44. Susretu socijalnih radnika

U petak 07.06.2024. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu održani su se tradicionalni 44. Susreti socijalnih radnika sa temom “Održivi socijalni rad: povezivanje i podrška korisnicima”. Predsednica Gerontološkog društva Srbije Nataša Todorović učestvovala je na okruglom stolu pod nazivom “Izazovi i mogućnosti u kreiranju inkluzivnog okruženja za starije osobe”. Kada govorimo o uslugama namenjenim starijim osobama potrebno nam je:

  1. Bolje informisanje o pravima i uslugama, jer starije osobe i njihove porodice se često suočavaju sa “paukovom mrežom” sistema i zbog svoje neinformisanosti ne ostvaruju usluge na koje imaju pravo;
  2. Potrebna nam je bolja koordinacija različitih sistema i takođe razvoj usluga dugotrajne nege;
  3. Potrebno je da se poveća broj već postojećih usluga i razvijati nove inovativne usluge u skladu sa potrebama starijeg stanovništva;
  4. U Dekadi zdravog starenja treba da promovišemo zdravo starenje. Podaci pokazuju da nikad nije kasno ulagati u zdravo starenje, ali najveći efekat ipak ima rano ulaganje u zdravo starenje. “Zdravo starenje počinje u vrtiću”;
  5. Potrebno je razviti usluge za članove porodice koje brinu o ostarelim članovima odnosno, usluge za neformalne negovateljie (edukacije, usluga predaha, kao i psihosocijalna podrška), jer oni predstavljaju najvažniji stub nege starijih osoba u jednom društvu.
  6. Potrebno je sa promišljenjem uvoditi tehnologiju i digitalizaciju, staviti je u funkciju korisnika i negovatelja.

Socijalni radnici su pozvani da objave svoje radove u časopisu “Gerontologija”.