GDS postalo član GAROP

Gerontološko društvo Srbije postalo je član Globalne alijanse za prava starijih osoba (GAROP).

Osnovana 2011. godine, Globalna alijansa za prava starijih osoba nastala je iz potrebe da se jačaju prava i glas starijih na globalnom nivou. Danas je GAROP mreža od preko 380 članova u oko 80 zemalja širom sveta, ujedinjenih u svom radu na jačanju i promociji prava starijih osoba. GAROP-om upravlja globalna upravljačka grupa koju biraju članovi, a njen rad podržava koordinator Sekretarijata.

Misija:

Misija Globalne alijanse je da podrži i unapredi angažovanje civilnog društva na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kako bi se prepoznala potreba za novim međunarodnim instrumentom o pravima starijih osoba.

Vizija:

Globalna alijansa za prava starijih ljudi zahteva svet u kome starije osobe žive bez diskriminacije i mogu u potpunosti da uživaju svoja prava.

Vrednosti:

Partnerstvo, uključivanje i promocija učešća starijih osoba u donošenju odluka koje utiču na njihove živote. Alijansa poštuje prava svih osoba bez obzira na starost, rasu, boju kože, invaliditet, pol, jezik, veru, seksualnu orijentaciju, političke stavove, nacionalno ili socijalno poreklo, klasu i rođenje ili imovinsko stanje.