Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima-predavanje u Beogradu

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, 14. juna 2024. godine u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, održali smo tribinu, na kojoj su glavni akteri bili upravo starije osobe. Uvodničarke na tribini bile su, Nataša Todorović predsednica Gerontološkog društva Srbije, Nadežde Satarić iz Amity-ja i dugogodišnja članica Gerontološkog društva Srbije i Tatjana Prijić iz Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Nataša Todorović u svom uvodnom izlaganju osvrnula na tipove nasilja nad starijima na podatke o prisustvu ovog problema na globalnom i nacionalnom nivou. Podaci o prijavljenim slučajevima nasilja je samo vrh ledenog brega u odnosu na ono što se zaista događa.  Takođe veliki rizik od nasilja nad starijim osoba su krizne i vanredne situacije i to se odnosi na sve faze, tako da je značajno prepoznati kako rizike tako i kapacitete starijih osoba već u fazi pripreme. Bez ovih znanja u pripremnoj fazi može doći do otežanog pristupa adekvatnoj pomoći i sve to povećava rizik od zlostavljanja.

Tatjana Prijić se fokusirala na pravo na nasledstvo i rizike za ekonomsko nasilje u slučajevima neprihvatanja nasledstva i odricanja od nasledstva u nečiju korist.

Nadežda Satarić se posebno osvrnula na vidove ekonomskog nasilja nad starijim osobama, a posebno nad starijim ženama, koje su tri puta češće žrtve nasilja od svojih vršnjaka. Fokus je stavila na ekonomsko nasilje i prevenciju istog, jer je prema istraživanjima taj vid nasilja i najprisutniji kada su u pitanju starije žene.