Nacionalni dan rodne ravnopravnosti

U Srbiji se 11. jun obeležava kao Nacionalni dan rodne ravnopravnosti. Ovaj datum je uzet a u znak sećanja na dan kada je 1842. knez Mihailo Obrenović ukazom odobrio otvaranje ženske škole za žene i devojčice, što je u to vreme bilo revolucionarno, odnosno obrazovanje i kasnije sticanje prava glasa bili su preduslovi za emancipaciju žena i afirmaciju principa rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnost je značajna za žene svih generacija, a od  posebnog je značaja za starije žene, jer im omogućava dostojanstveno starenje i smanjuje diskriminaciju. Žene žirom sveta žive duže, ali u lošijem zdravlju i većem siromaštvu, što je posleda celoživotne nejednakosti. Vodimo računa o ženama svih generacija.

#ravnopravnost #starijezene #ljudska prava