Nagrada “Petar Manojlović”

gerontoloski kongres

Na XI Međunarodnom Gerontološkom kongresu koji se održava 12 i 13 oktobra 2022. godine u Beogradu biće dodeljena i tradicionalna nagrada “Petar Manojlović”. Nagrada se dodeljuje svake četvrte godine pojedincima koji su u periodu između dva kongresa svojim radom dali doprinos na poboljšanju položaja starijih osoba, na izgradnji i poboljšanju usova u ustanovama namenjenih zaštiti starijih osoba i unapređenju socijalnog, zdravstvenog i drugog stručnog rada sa starijim osobama.

Predloge možete slati na adresu office@gds.org.rs do 15. septembra 2022. godine. Odluku ko će dobiti ovogodišnju nagradu doneće komisija ssatavljena od članova Gerontološkog društva Srbije.