Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima 2023. godine

Gerontološko društvo Srbije i Crveni krst Srbije kao članice mreže HumanaS, još od 2007. godine obeležavaju Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima koji se u kalendaru Ujedinjenih nacij analazi od 2006. Ove godine je tema dana bila „Zatvaranje kruga: rešavanje rodno zasnovanog nasilja u starijem životnom dobu – odgovori zasnovani na javnim politikama, zakonima i dokazima“ pa su i aktivnosti bile pre svega fokusirane na starije žene i za njih specifične rizike od nasilja.

Predsednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović je u okviru ovogodišnjih aktivnosti 14. juna učestvovala na tribini u Sali Skupštine opštine Pirot. Tribinu, sa trideset učesnika, je otvorila Dr Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada i podsetila na važnost ove teme, dok je Sandra Perić, direktorka Komore za Socijalnu zaštitu govorila o protokolima i zakonskim aktima koji treba da spreče nasilje nad starijim osobama i starijim ženama i načinima da se unapredi zakonski i pravni okvir ali i implementacija postojećih propisa kako bi i prevencija nasilja bila efikasnija, a one starije žene koje su nasilje preživele imale adekvatnu podršku. Nataša Todorović je predstavila je neke od rezultata istraživanja o nasilju nad starijim ženama u regionu usredsređujući se na podatke za Srbiju. Ukazala je da rezulati pokazuju kako je 57% žena starijih od 65 godina izjavilo da je prtetrpelo neki oblik nasilja nakon 15 godine života a čak 16% je ovo iskustvo imalo u poslednjih godinu dana. Ona je predstavila i faktore rizika, počinioce, posledice nasilja, kao i razloge zašto se nasilje prijavljuje mnogo ređe nego što se dešava.