Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima 2023. godine

Gerontološko društvo Srbije, kao članica mreže HumanaS, još od 2007. godine obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima koji se u kalendaru Ujedinjenih nacij analazi od 2006. Ove godine je tema dana bila „Zatvaranje kruga: rešavanje rodno zasnovanog nasilja u starijem životnom dobu – odgovori zasnovani na javnim politikama, zakonima i dokazima“ pa su i aktivnosti bile pre svega fokusirane na starije žene i za njih specifične rizike od nasilja.

Predsednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović je u okviru ovogodišnjih aktivnosti 14. juna učestvovala na tribini u Sali Skupštine opštine Pirot. Tribinu, sa trideset učesnika, je otvorila Dr Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada i podsetila na važnost ove teme, dok je Sandra Perić, direktorka Komore za Socijalnu zaštitu govorila o protokolima i zakonskim aktima koji treba da spreče nasilje nad starijim osobama i starijim ženama i načinima da se unapredi zakonski i pravni okvir ali i implementacija postojećih propisa kako bi i prevencija nasilja bila efikasnija, a one starije žene koje su nasilje preživele imale adekvatnu podršku. Nataša Todorović je predstavila je neke od rezultata istraživanja o nasilju nad starijim ženama u regionu usredsređujući se na podatke za Srbiju. Ukazala je da rezulati pokazuju kako je 57% žena starijih od 65 godina izjavilo da je prtetrpelo neki oblik nasilja nakon 15 godine života a čak 16% je ovo iskustvo imalo u poslednjih godinu dana. Ona je predstavila i faktore rizika, počinioce, posledice nasilja, kao i razloge zašto se nasilje prijavljuje mnogo ređe nego što se dešava. 

Nataša Todorović je 15. juna učestvovala i na konferenciji za medije organizovanoj u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti održanom u beogradskom Medija centru. Pored Nataše Todorović i Brankice Janković, Poverenice, na ovoj konferenciji učestvovale su i Borka Jeremić, šefica kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Sandra Perić, direktorka Komore za Socijalnu zaštitu. Nataša Todorović je pored predstavljanja rezultata istraživanja govorila i o najčešćim formama nasilja koje trpe starije žene i ukazala da podaci pokazuju kako se žene neretko odlučuju da o nasilju koje trpe ne govore. Zbog toga je ukazala na potrebu da se promene postojeći propisi koji se odnose na nasilje u porodici. Starije žene trebalo bi da budu prepoznate kao rizična grupa. Takođe, nepohodno je da se celokupno društvo senzitiviše i edukuje kako bi adekvatno odgovorilo na ovaj društveni problem. U Srbiji je 16% starijih žena starosti od 65 do 74 godine doživelo neki oblik nasilja nakon navršene 65. godine života. Ovaj vid nasilja je prikriven, a njegove žrtve se retko odlučuju da ga prijave.