Predstavnici Gerontološkog društva Srbije na javnoj raspravi o Predlogu strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

Predstavnici Gerontološkog društva Srbije prisustvovali su javnom slušanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2. avgusta 2023. godine organizovanom u sklopu javne rasprave o Predlogu strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030.  godine. Javna rasprava traje od 27. jula do 15. avgusta 2023. uz online diskusije i tri javna slušanja od kojih je jedno organizovano u Beogradu.

 

U ovom javnom slušanju učestvovali su i Darija Кisić Tepavčević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, a čije je ministarstvo i autor nacrta strategije, kao i Darko Laketić, narodni poslanik i predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije. Diskusiju je moderirala Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, a Gerontološko društvo Srbije, koje je i bilo autor prethodne Strategije, predstavlja važan deo civilnog i stručnog sektora koji se bavi ovom temom i doprinosi radu na strategiji pre nego što se pristupi izradi akcionih planova i budžeta.