Svetski dan izbeglica 20. jun – i starije osobe mogu biti izbeglice

Svake godine 20. juna Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan izbeglica, tog dana želimo da slavimo snagu i hrabrost ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove da bi izbegli sukob ili progon.

Gerontološko društvo Srbije čije su aktivnosti usmerene na unapređenje kvaliteta života u starosti želi da na ovaj dan istakne da je važno da prepoznamo potrebe i snagu starijih koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove. Tokom perioda raseljavanja, starije osobe imaju hitne potrebe, ali i prava koja su zagarantovana Konvencijama. Stariji muškarci i žene mogu biti posebno izloženi riziku od zlostavljanja i zanemarivanja tokom sukoba ili prirodnih katastrofa, kada nedostatak pokretljivosti, oslabljen vid i hronične bolesti mogu da im otežaju pristup podršci i pomoći. Prema podacima UNHCR-a danas među izbeglicama stariji čine oko 4 procenta ukupne populacije koja je u fokusu UNHCR-a.

Starije osobe ponekad nerado napuštaju svoje domove i često su poslednje koje beže od opasnosti. U izbeglištvu starije osobe mogu postati društveno izolovane i fizički odvojene od svojih porodica, što dodatno pogoršava njihovu situaciju ranjivosti i utiče na njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Ukoliko im se pruži prilika starije žene i muškarci mogu aktivno doprineti svojim porodicama i zajednicama, i ta pomoć može biti u različitim oblastima uključujući očuvanje tradicije i kulturu sećanja i istoriju jedne porodice.