Svetski dan zdravlja 2024: “Moje zdravlje, moje pravo!”

Povodom Svetskog dana zdravlja 2024. godine, Gerontološko društvo Srbije podseća da žene tokom celog životnog ciklusa imaju pravo na zdravlje. Iako žive duže od muškaraca one žive u lošijem zdravlju i neophodno je ulagati u zdravstvenu prevenciju tokom celog životnog ciklusa.

 

Gerontološko Društvo Srbije je učestvovalo u istraživanju “Šta žene žele” a koje je sprovedeno u 14 zemalja sveta, sa ukupno 18 partnerskih organizacija. Odgovore na pitanje je dalo 1.200.000 žena svih generacija. Ovo je bio poziv za akciju i žene su hrabro i smelo govorile o zahtevima za promenu koji se tiču kampanje „Zdravlje i blagostanje žena: Tokom celog životnog ciklusa“.

 

U Srbiji je u ovom istraživanju učestvovalo 4.860 žena, starijih od 55 godina, 65% iz urbanih sredina, a 35% iz ruralnih sredina. Odgovori se tiču pre svega zdravstvenih sistema, fizičkog zdravlja, mentalnog zdravlja, ishrane i međuljudskih odnosa.

 

Odgovori ovih žena predstavljaju mozaik koji odražava bogatstvo njihovih različitosti i intersekcionalnih identiteta. Žene žele, trebaju i zaslužuju sveobuhvatne sisteme koji reaguju na njihove potrebe tokom celog životnog ciklusa, a ne da se fragmentarno posmataraju.

 

Pa šta žene starije od 55 žele u Srbiji?

 

Zdravstveni sistemi

23% želi visokokvalitetne, inkluzivne i sa poštovanjem pružene zdravstvene usluge

8% želi potpuno funkcionalne i dobro opremljene zdravstvene ustanove

Fizičko zdravlje i ishrana

8% želi fizičku aktivnost i odmor

Mentalno, emocionalno i socijalno blagostanje

8% želi mentalno zdravlje

7% želi bolje međuljudske odnose i socijalnu podršku