Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima 2023. godine

Gerontološko društvo Srbije i Crveni krst Srbije kao članice mreže HumanaS, još od 2007. godine obeležavaju Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima koji se u kalendaru Ujedinjenih nacij analazi od 2006. Ove godine je tema dana bila „Zatvaranje kruga: rešavanje rodno zasnovanog nasilja u starijem životnom dobu – odgovori zasnovani na javnim politikama, zakonima […]

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima 2023. godine Read More »