August 2022

Nagrada “Petar Manojlović”

gerontoloski kongres

Na XI Međunarodnom Gerontološkom kongresu koji se održava 12 i 13 oktobra 2022. godine u Beogradu biće dodeljena i tradicionalna nagrada “Petar Manojlović”. Nagrada se dodeljuje svake četvrte godine pojedincima koji su u periodu između dva kongresa svojim radom dali doprinos na poboljšanju položaja starijih osoba, na izgradnji i poboljšanju usova u ustanovama namenjenih zaštiti starijih […]

Nagrada “Petar Manojlović” Read More »

“Glas centara” o nama

glas centara kongres

Gerontološko društvo Srbije će 12. i 13. oktobra 2022. godine, u Beogradu, organizovati XI Međunarodni gerontološki kongres. Tema kongresa je „Gerontologija: Mogućnosti i perspektive u post KOVID-19 svetu“. Gerontološko društvo Srbije (GDS) je naučnostručna, socijalno-humanitarna i neprofitna organizacija osnovana 1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije. Gerontološko

“Glas centara” o nama Read More »