March 2024

01. mart: Svetski dan nulte tolerancije diskriminacije

Svetski dan nulte tolarancije prvi put je obeležen 1. marta 2014. godine, obeležava se sa ciljem da se promovišu principi nediskriminacije, socijalnog uključivanja i poštovanja različitosti. Ovaj dan obeležava se kroz razne aktivnosti širom sveta, kao i skretanjem pažnje javnosti putem medija o načelima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ali i podizanjem svesti o važnosti […]

01. mart: Svetski dan nulte tolerancije diskriminacije Read More »