January 2024

Promocija aktivnog, zdravog i kreativnog starenja

Kada se bavimo starijim ljudima, uglavnom se susrećemo sa problemima koje oni imaju u svakodnevnom životu i izazovima kako te probleme prevazići i omogućiti im dostojanstveno življenje u poodmaklim godinama. Malo se bavimo afirmacijom vrednosti koje stariji ljudi imaju i doprinosa koji daju svojim porodicama, svojim lokalnim zajednicama i društvu u celini, odnosno, nedovoljno promovišemo […]

Promocija aktivnog, zdravog i kreativnog starenja Read More »

Međunarodna konferencija o ljudskim pravima starijih, Beč 2023

Na poziv Federalnog ministarstva zdravlja, socijalne zaštite i zaštite potrošača Republike Austrije, Nataša Todorović, predsednica Gerontološkog društva Srbije i dr Milutin Vračević, predsednik nadzornog odbora  Gerontološkog društva Srbije učestvovali su na ”Međunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima starijih”. Кonferencija je odrćana u Beču u Austriji od 29. novembra do 1. decembra 2023. godine uz učešće ministara

Međunarodna konferencija o ljudskim pravima starijih, Beč 2023 Read More »